Поштовани,

Развојна агенција Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ За доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години.

Средства из Програма намењена су за суфинансирање трошкова пружаоца услуга за следеће активности: 

-Нови дизајн производа и амбалаже
-Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса
-Побољшање постојећих и развој нових производа намењених страним тржиштима 
-Тестирање нових производа 
-Учешће на међународним сајмовима у иностранству 
-Испитивање страног тржишта

Напомена: Велика предузећа и кластери могу конкурисати само за две врсте активности: 

-Учешће на међународним сајмовима у иностранству 
-Испитивање страног тржишта

Право на доделу средстава имају микро, мала, средња и велика предузећа и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

  1. -Да је претежна делатност привредних субјеката производња или прерада (испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом. На основу тога ће Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова)
  2. -да су регистровани на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву
  3. -да су основани не касније од 25. априла 2014. године;
  4. -да успешно послују претходне две године
  5. -да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године
  6. -да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса
  7. -да у претходној и овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција и институција Аутономне покрајине Војводина.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава.

Све детаљније информације као и потребну документацију можете погледати у линку ипод:

Линк: http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-internacionalizaciji-privrednih-drustava-preduzetnika-i-klastera-1

С поштовањем,

"Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа" доо
Омладински трг бр.1, 14224 Лајковац

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.arroko.rs

Promocija programa RRA

PREDNOSTI ČLANSTVA U OPŠTEM UDRUŽENJU PREDUZETNIKA - LOZNICA

-         PRAVNI SAVETI ZA NOVA I AKTIVNA PRAVNA LICA

-         OTVARANJE I REGISTRACIJA NOVIH PRAVNIH LICA

-         SAVETODAVNA POMOĆ KOD ODJAVE I PRIJAVE RADNIKA

-         POPUSTI ZA ČLANOVE UDRUŽENJA (DETALJNIJE)

-         INFORMISANJE O POVOLJNIM KREDITNIM LINIJAMA POSLOVNIH BANAKA

-         PRAVNA I SAVETODAVNA POMOĆ PRILIKOM APLICIRANJA ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EU

-         BORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE

-         POSTUPAK LIKVIDACIJE

-         INFORMISANJE PREKO SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANJA

-         ŠTAMPANJE ČASOPISA SA MOGUĆNOŠĆU OGLAŠAVANJA

-         OGLAŠAVANJE NA SAJTU UDRUŽENJA

U SARADNJI SA REGIONALNOM AGENCIJOM ZA RAZVOJ:

-         PROGRAMI BESPOVRATNE FINANSIJSKE POMOĆI ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE U SKLADU SA PLANOM AGENCIJE

-         MENTORING USLUGE

-         INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

-         OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Opšte udruženje preduzetnika - Loznica

Jovana Cvijica 16

15300

Loznica

KONTAKT

(015) 897 - 920

(015) 897 - 921

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEKUĆI RAČUN

180-1421210001384-09

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd

PODACI

Matični br.07121547

PIB: 102043446